Kommissionen och dess uppdrag

Kommissionen för jämlik hälsa har haft i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus har varit på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan kvinnor och män.

Till grund för kommissionens uppdrag låg regeringens (fortsatta) mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen har tillämpat breda välfärdspolitiska perspektiv och utgått från ett tvärsektoriellt arbetssätt i såväl analyser som i förslag.

Kommissionen har letts av ordförande Olle Lundberg (professor i forskning om ojämlikhet i hälsa).

Kommissionens ledamöter var: Maria Albin (professor i arbets- och miljömedicin), Åke Bergmark (professor i socialt arbete), Laura Hartman (docent i nationalekonomi), Margareta Kristenson (professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap), Ingvar Nilsson (nationalekonom, t.o.m. 22 december 2016), Per Nilsson (professor i pedagogik), Anna Sjögren (docent i nationalekonomi), Denny Vågerö (professor i medicinsk sociologi), Ing-Marie Wieselgren (medicine doktor och specialist i psykiatri) och Per-Olof Östergren (professor i socialmedicin).