Ekonomiskt bistånd: försörjningsvillkor och marginalisering – ett hinder för jämlik hälsa?

Ett av de områden som Kommissionen intresserar sig för är inkomster och försörjning. Det finns ett samband mellan inkomster och hälsa och hälsoproblemen är särskilt accentuerade i grupper som befinner sig i eller på gränsen till ekonomisk utsatthet. Bristande ekonomiska resurser påverkar möjligheterna att förvärva sådant som är tillgängligt för andra samtidigt som man hänvisas till en lägre standard avseende boende, mat och andra nödvändigheter. I denna rapport beskrivs en utveckling där allt fler hushåll lever under så knappa omständigheter att de är hänvisade till ekonomiskt bistånd för sin försörjning och där detta stöd successivt förlorat i värde i förhållande till hur den allmänna standardnivån utvecklats i Sverige. Vilka konsekvenser kan detta ha för jämlik hälsa, och vilka åtgärder kan vidtas om vi vill förändra situationen? Detta är viktiga frågor för Kommissionens arbete, liksom för samhällsdebatten i stort.

Ladda ner: 1.-ekonomiskt-bistand_slutlig.pdf