Arbetsmiljö och jämlik hälsa

Ett av de områden som Kommissionen pekat ut som centralt för att uppnå jämlik hälsa är arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. I denna rapport diskuteras hur arbetslöshet påverkar hälsa och ojämnlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället. Att det finns ett tydligt samband är klart, i synnerhet när det gäller nedsatt psykisk hälsa, men här diskuteras om sambandets riktning kan variera beroende på vilka människors som berörs och vilka hälsoförhållanden som undersöks. Detta är viktigt, inte minst därför att ömsesidiga samband pekar på att den ojämlika hälsan formas i ett dynamiskt samspel mellan olika centrala resurser i människors liv. Detta är en central del av Kommissionens sätt att förstå hur ojämlikhet i hälsa uppkommer, och kopplat till detta menar vi att en viktig ambition med olika insatser är att bryta dessa negativa spiraler. Denna rapport bidrar till vår diskussion och förståelse på ett bra sätt. Rapporten är skriven av Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Ladda ner: 5.-arbetsmiljoe-och-jaemlik-haelsa-2.pdf