Publikationer

Här finns Kommissionens betänkanden och PM samt underlagsrapporter från enskilda kommissionärer eller andra externa experter. Analyser, slutsatser, rekommendationer och förslag i underlagsrapporterna står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte av Kommissionen.


Betänkanden

SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete

Underlagsrapporter

PM

Externa artiklar om ojämlik hälsa

Ojämlik hälsa inom Europa

Dags att utjämna ojämlik hälsa

Fortfarande stor ojämlikhet i världen rörande tillgång till ögonhälsa

Ojämlik hälsa