Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Kommissionen och dess uppdrag


Kommissionen och dess uppdrag

Kommissionen för jämlik hälsa har haft i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga har varit på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan könen.

Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens fortsatta mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen har tillämpat breda välfärdspolitiska perspektiv och utgått från ett tvärsektoriellt arbetssätt i såväl analyser som i förslag.

Kommissionen har letts av Olle Lundberg (professor i forskning om ojämlikhet i hälsa).

Följande personer var ledamöter i Kommissionen: Maria Albin (professor i arbets- och miljömedicin), Åke Bergmark (professor i socialt arbete), Laura Hartman (docent i nationalekonomi), Margareta Kristenson (professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap), Ingvar Nilsson (nationalekonom, t.o.m. 22 december 2016), Per Nilsson (professor i pedagogik), Anna Sjögren (docent i nationalekonomi), Denny Vågerö (professor i medicinsk sociologi), Inga-Marie Wieselgren (medicine doktor och specialist i psykiatri) och Per-Olof Östergren (professor i socialmedicin).