Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen.

Nytt från bloggen

Laura Hartman

Laura Hartman leder regeringens tillitsdelegation

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill med reformen utveckla en tillitsbaserad styrning med fokus på ...
Läs mer
styra och leda

Att styra med gemensam målbild, på riktigt

Hur ska välfärdssektorn styras, ledas och organiseras för att skapa jämlik hälsa? Det är en av de centrala frågorna för ...
Läs mer
försäkringskassan

Kommissionen arrangerar expertmöte för att diskutera socialförsäkringar och jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag om hur hälsoklyftorna mellan socioekonomiska grupper i samhället kan minska ...
Läs mer

På gång i kalendariet

Almedalen

Kommissionens ledamöter i Almedalen

3 juli, 2016
Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier och diskussioner under Almedalsveckan 2016, 3-10 juli. Här samlar vi dessa. Söndag 3 juli Soberian Kilgränd 1, arrangör: ...
Läs mer

Våra senaste publikationer