Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen.

Nytt från bloggen

Almedalen1

Kommissionens ledamöter i Almedalen

Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier och diskussioner under Almedalsveckan 2016, 3-10 juli. Måndag 4 juli Jämlik hälsa - hur ...
Läs mer
Laura Hartman

Laura Hartman leder regeringens tillitsdelegation

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill med reformen utveckla en tillitsbaserad styrning med fokus på ...
Läs mer
styra och leda

Att styra med gemensam målbild, på riktigt

Hur ska välfärdssektorn styras, ledas och organiseras för att skapa jämlik hälsa? Det är en av de centrala frågorna för ...
Läs mer

På gång i kalendariet

Ersta Sköndal

Dialogseminarium om civilsamhällets roll i arbetet för jämlik hälsa!

30 augusti, 2016
Kommissionen arrangerar dialogseminarium om civilsamhällets roll i arbetet för jämlik hälsa Ersta Sköndal Högskola 30 augusti, kl 13.00-17.00. Det civila ...
Läs mer
berzelius

Tobacco Endgame – Swedish Style

22 september, 2016
Svenska läkaresällskapet, Berzelius symposium 92, 22-23 September 2016 in Stockholm Sweden Tobacco use is still the major preventable cause of ...
Läs mer

Våra senaste publikationer