Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen.

Nytt från bloggen

Konferens

180 personer vid regional konferens i Skåne bidrog tillsammans till nästa steg i arbetet för jämlik hälsa

Under en heldag den 24 maj samlades 180 konferensdeltagare i Malmö för att diskutera förutsättningar, hinder och förslag till: Hur vi ...
Läs mer
KVSA

Margareta Kristenson får pris för sina populärvetenskapliga insatser kring forskning om hälsoskillnader

Margareta Kristenson, ledamot i kommissionen och professor i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, har tilldelats pris av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala ...
Läs mer
skåne

En jämlik hälsa är viktig för alla – kan Skåne visa vägen?

En god hälsa är viktig för alla människor, men samtidigt också viktigt för hela samhället. För den enskilde är hälsa ...
Läs mer

På gång i kalendariet

ANDTSkåne

Konferens om ANDT-politiken

2 juni, 2016
Varmt välkomna tillkonferens den 2 juni om den nya ANDT-politiken! Regeringen har förnyat sin strategi för alkohol-, narkotika, dopnings och tobakspolitiken ...
Läs mer
Jämlik hälsa

Kommissionen arrangerar rundabordssamtal om socialförsäkringar och jämlik hälsa

8 juni, 2016
Samtal om socialförsäkringar och jämlik hälsa Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag om hur hälsoklyftorna mellan socioekonomiska ...
Läs mer
UJS

Nordic Health Promotion Conference

20 juni, 2016
The Nordic Health Promotion Research Network and the local Conference Committee would like to invite you to participate to the ...
Läs mer

Våra senaste publikationer