Per-Olof Östergren

Per-Olof Östergren


Professor i socialmedicin

Per-Olof Östergren är professor i socialmedicin, särskilt socialepidemiologi, vid Lunds universitet. Han har drygt 30 års erfarenhet av forskning och undervisning om hälsans sociala bestämningsfaktorer, särskilt avseende stress i arbetslivet och sociala relationer. Han har också medverkat som expert i olika sammanhang, bl.a. som ledamot av Malmökommissionen (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö) och deltagit i WHOs Healthy Cities initiativ.

Läs mer om Per-Olof.