Per Nilsson

Per Nilsson


Professor i pedagogik

Per Nilsson är rektor för Ersta Sköndal högskola och professor i pedagogik. Per har  tidigare varit generaldirektör för Ungdomsstyrelsen och rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hans forskning har handlat om fritidens relevans och betydelse i ungas liv, idrotten som kulturmiljö samt kroppens betydelse i samtiden. Per Nilsson är ordförande i Centrum för idrottsforskning.

Läs mer om Per.