Olle Lundberg

Olle Lundberg


Professor i forskning om ojämlikhet i hälsa

Olle Lundberg är professor vid CHESS, Stockholms universitet. Olle har mer än 30 års erfarenhet av forskning om välfärdsfrågor och ojämlikhet i hälsa. Han har också medverkat som expert och gruppledare i internationella kommissioner, bl.a. Commission on Social Determinants of Health och The Review of Social Determinants and the Health Divide in the WHO European Region.

Läs mer om Olle.