Maria Albin

Maria Albin


Professor i arbets- och miljömedicin

Maria Albin är professor vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och överläkare och verksamhetschef vid Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Hon är också knuten till Lunds universitet.

Läs mer om Maria.