Laura Hartman

Laura Hartman


Docent i nationalekonomi

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har närmare 20 års erfarenhet av egen forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor från IFAU, Statskontoret, SNS och Försäkringskassan. Hon har varit chef för Avdelningen för analys och prognos vid Försäkringskassan, ledamot i Finanspolitiska rådet och Kommissionen för jämlik vård (initierad av LIF – de forskande läkemedelsföretagen och Cancerfonden).