Denny Vågerö

Denny Vågerö


Professor i medicinsk sociologi

Denny Vågerö är professor vid Stockholms universitet, en av grundarna av CHESS och medlem i Vetenskapsakademin. Han var kommissionär i WHO Commission on Social Determinants of Health, liksom i WHO:s europeiska kommission och i Malmökommissionen. Vågerös forskning handlar om varför hälsoojämlikhet reproduceras i varje ny generation, trots ekonomisk utveckling, moderna välfärdssamhällen och modern medicin.

Läs mer om Denny.