Anna Sjögren

Anna Sjögren


Docent i nationalekonomi

Anna Sjögren är verksam som forskare vid Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och affilierad med UCLS. Hon disputerade 1998 vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning är inriktad på utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad.

 

Läs mer om Anna.