Åke Bergmark

Åke Bergmark


Professor i socialt arbete

Åke Bergmark är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han har mångårig erfarenhet av forskning om socialtjänst och välfärdsfrågor, med särskild inriktning på områden som ekonomiskt bistånd, lokal policy och professionell kunskapsbildning. Han har tidigare varit ledamot av Kommittén Välfärdsbokslut samt forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier.

Läs mer om Åke.