Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Kommissionen


Kommissionen

Kommissionen för jämlik hälsa består av nio ledamöter och en ordförande. Ledamöterna är alla utsedda av regeringen på grund av sitt engagemang och sina kunskaper i frågor som rör jämlik hälsa.

Ledamöterna har olika bakgrund och expertis som har avgörande betydelse för kommissionens arbete baserat i en bred tvärsektoriell ansats till hälsa och jämlikhet. Detta inkluderar kompetens kring ojämlikhet i hälsa mer generellt, men även kompetens kring utbildning, miljö, arbetsmarknad och arbetsliv, socialförsäkringar samt hälso- och sjukvård.

Ordförande

Olle Lundberg

Professor i forskning om ojämlikhet i hälsa

Olle Lundberg är professor vid CHESS, Stockholms universitet. Olle har mer än 30 års erfarenhet av forskning om välfärdsfrågor och ojämlikhet i hälsa. Han har också medverkat som expert och gruppledare i internationella kommissioner, bl.a. Commission on Social Determinants of Health och The Review of Social Determinants and the Health Divide in the WHO European Region.

Läs mer om Olle.

Ledamöter

Maria Albin

Professor i arbets- och miljömedicin

Maria Albin är professor vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och överläkare och verksamhetschef vid Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Hon är också knuten till Lunds universitet.

Läs mer om Maria.

Åke Bergmark

Professor i socialt arbete

Åke Bergmark är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han har mångårig erfarenhet av forskning om socialtjänst och välfärdsfrågor, med särskild inriktning på områden som ekonomiskt bistånd, lokal policy och professionell kunskapsbildning. Han har tidigare varit ledamot av Kommittén Välfärdsbokslut samt forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier.

Läs mer om Åke.

Laura Hartman

Docent i nationalekonomi

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har närmare 20 års erfarenhet av egen forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor från IFAU, Statskontoret, SNS och Försäkringskassan. Hon har varit chef för Avdelningen för analys och prognos vid Försäkringskassan, ledamot i Finanspolitiska rådet och Kommissionen för jämlik vård (initierad av LIF – de forskande läkemedelsföretagen och Cancerfonden).

Margareta Kristenson

Professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap

Margareta Kristenson är professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet. Margareta är även nationell koordinator för det svenska WHO-nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och var ordförande i Östgötakommissionen, Regionförbundet Östsams kommission för folkhälsa 2013-2014.

Läs mer om Margareta.

Per Nilsson

Professor i pedagogik

Per Nilsson är rektor för Ersta Sköndal högskola och professor i pedagogik. Per har  tidigare varit generaldirektör för Ungdomsstyrelsen och rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hans forskning har handlat om fritidens relevans och betydelse i ungas liv, idrotten som kulturmiljö samt kroppens betydelse i samtiden. Per Nilsson är ordförande i Centrum för idrottsforskning.

Läs mer om Per.

Anna Sjögren

Docent i nationalekonomi

Anna Sjögren är verksam som forskare vid Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och affilierad med UCLS. Hon disputerade 1998 vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning är inriktad på utbildning, humankapital, familjeekonomi och arbetsmarknad.

 

Läs mer om Anna.

Denny Vågerö

Professor i medicinsk sociologi

Denny Vågerö är professor vid Stockholms universitet, en av grundarna av CHESS och medlem i Vetenskapsakademin. Han var kommissionär i WHO Commission on Social Determinants of Health, liksom i WHO:s europeiska kommission och i Malmökommissionen. Vågerös forskning handlar om varför hälsoojämlikhet reproduceras i varje ny generation, trots ekonomisk utveckling, moderna välfärdssamhällen och modern medicin.

Läs mer om Denny.

Ing-Marie Wieselgren

Läkare, specialist i psykiatri

Ing-Marie Wieselgren är läkare och specialist i psykiatri och arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med utvecklingsfrågor inom psykiatriområdet. Hon är också, tillsammans med Kerstin Evelius på socialdepartementet, nationell psykiatrisamordnare.

 

Läs mer om Ing-Marie.

Per-Olof Östergren

Professor i socialmedicin

Per-Olof Östergren är professor i socialmedicin, särskilt socialepidemiologi, vid Lunds universitet. Han har drygt 30 års erfarenhet av forskning och undervisning om hälsans sociala bestämningsfaktorer, särskilt avseende stress i arbetslivet och sociala relationer. Han har också medverkat som expert i olika sammanhang, bl.a. som ledamot av Malmökommissionen (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö) och deltagit i WHOs Healthy Cities initiativ.

Läs mer om Per-Olof.