Livsmedelsforum 2017 – så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

Livsmedelsforum 2017 – så skapar vi en hållbar livsmedelskedja


Konferensen Livsmedelsforum utgår från att Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi och handlingsplan som förändrar hela livsmedelskedjan i grunden.

Datum: 19 oktober

Tid: 09.00 – 18.00

Plats: Malmö, Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket presenterar regeringsuppdraget om underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet på seminariet ”En kraftsamling för en mer hälsosam konsumtion”.

Vid presentationen diskuteras förslagen i relation till livsmedelsstrategi och strategin för hållbar konsumtion.