Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?

Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?


Så stor ojämlikhet i hälsa och livslängd är djupt otillfredsställande.

Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar.

Detta presenteras under ett seminarium hos ABF och S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa den 29 augusti 2017.

Kom och lyssna på kommissionens förslag och vad vi kan göra för att förändra och jämna ut våra livsvillkor.

Livsvillkoren påverkar hälsan både kortsiktigt och långsiktigt. Därför ger slutbetänkandet, SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete, inspel till inriktning och insatser som långsiktigt kan bidra till mer jämlika villkor och möjligheter.

Tid och plats

Tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 18.00–20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Katasalen, 1 tr.

Professor  Olle Lundberg  presenterar Kommissionens tankar och förslag.

Därefter möjlighet till frågor och kommentarer från åhörarna.