Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa


Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft: Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Den 30-31 maj i Jönköping arrangeras en unik konferens där ”Utvecklingskraft” och HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) går samman och erbjuder en gemensam mötesplats. TILLSAMMANS skapar vi mer värde för dem vi är till för.

Vi erbjuder ett startfält med svenska och internationella medverkande som har erfarenhet av att utveckla hälso- och sjukvård och omsorg för en god och jämlik hälsa. Tillsammans med dessa kommer vi att utforska prevention, personcentrering, co-design, hälsofrämjande, lärande nätverk, coaching, process- och hälsoorientering i ett patient- befolknings- och systemperspektiv.

Dagarna har en gemensam röd tråd i form av frågan ”Hur ska vi arbeta TILLSAMMANS för att uppnå en god, jämlik hälsa och sjukvård?”. För att lyckas krävs ett samarbete och ett samskapande mellan olika aktörer. Det gäller samspel mellan personal och patient, mellan ledning och personal och mellan hälso- och sjukvård och samhälle.

Det blir spännande dagar med ett stort utbud av presentationer och möjligheter till inspiration, reflektion, mingel och samvaro. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård.

Vi möts på Elmia i Jönköping med ambitionen att gemensamt finna svar på hur vi förnyar – och TILLSAMMANS bidrar vi till en god och jämlik hälsa.

Mer information (program, anmälan m.m.) finns på HFS webbsida.