Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöseminarium

Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöseminarium


En god arbetsmiljö på apotek gynnar alla: patienter, medarbetare, samhället och inte minst apoteksaktörerna genom bättre ekonomi och ökad konkurrenskraft. För att belysa lösningar och möjligheter anordnar Sveriges Farmaceuter detta arbetsmiljöseminarium.

Datum: den 27 september 2017

Kl: 9:00–13:00 Plats: Kyrkans Akademikerförbund, Townhouse på Östermalmsgatan 68 F i Stockholm

En god arbetsmiljö på apotek gynnar alla. Det gäller inte bara medarbetarna utan indirekt även patienterna, samhället och arbetsgivarna via bättre ekonomi och ökad konkurrenskraft. Sveriges Farmaceuters medlemmar flaggar för brister i arbetsmiljön. För att belysa möjliga förbättringar och vägar framåt anordnar förbundet detta arbetsmiljöseminarium.

På programmet

09.00 Arbetsmiljön i dag: det finns utmaningar Arbetsmiljöproblem kan göra att patientsäkerheten hotas när farmaceuten inte har tillräcklig tid att utöva sin profession. Brister i arbetsmiljön försvårar också rekryteringen – en stor andel farmaceuter vill idag helst inte jobba på apotek. Kristina Billberg, Sveriges Farmaceuters ordförande, ger förbundets syn på dagens arbetsmiljö i apotekssektorn.

09.30 Arbetsmiljö och politiken Kan apoteksmarknadsutredningen bidra till en bättre arbetsmiljö? Kan andra politiska initiativ förbättra situationen? Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet ger sin syn på frågan.

09.50 Arbetsmiljön och lagen Ulrich Stoetzer, medicine doktor, psykolog och sakkunnig inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket ger ett panorama över hur arbetsmiljön är reglerad.

10.15 Paus med fika

10.30 Bra arbetsmiljö ger bättre ekonomi God arbetsmiljö ger inte bara nöjdare medarbetare och bättre konkurrenskraft, utan även bättre ekonomi. Ekonomie doktor Paula Liukkonen, hälsoekonom, har nycklarna till framgång.

11.30 Konkreta verktyg för bättre arbetsmiljö Prevent är arbetsmarknadens parters stöd i arbetsmiljöfrågor. Johan Mellnäs, projektledare på Prevent, ger konkreta verktyg för gott arbetsmiljöarbete.

11.50 Hur går vi vidare?

12.15 Avslutning och lunch Sista anmälningsdag: 20 september. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Anmälan är bindande, om du får förhinder får du gärna överlåta din plats till en kollega. Anmäl dig här.

Varmt välkommen!