Social innovation summit 2016

Social innovation summit 2016


Sveriges årliga mötesplats för social innovation

Social Innovation Summit går av stapeln 25-26 oktober i Malmö (Slagthuset).

Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation. Programmet bjuder på en dynamisk variation av inspiration och expertis inom olika områden och teman, och med fokus på aktuella framtidsfrågor. Samhällsutmaningar driver innovation, och därför fokuserar vi i år speciellt på ett antal globala teman med komplexa utmaningar som berör oss alla: jobb, hälsa, och integration. I ett fjärde temaspår fokuserar vi på metoder, det vill säga hur får vi social innovation att hända.

Läs mer om årets teman här.