Social hållbarhet kopplat till fysisk planering

Social hållbarhet kopplat till fysisk planering


Social hållbarhet kopplat till fysisk planering

Region Skåne bjuder in till release 23/11 (Viktoriateatern i Malmö) av det senaste TemaPM:et, Planera för människor, som lyfter kopplingen mellan social hållbarhet och fysisk planering.

TemaPM:et är ett resultat av ett projekt som pågått under ett års tid i samverkan med Skånes kommuner. Under förmiddagen får vi höra ett antal inspirationstalare i ämnet, Gehl arkitekter kommer presentera innehållet i TemaPM:et, och två av de deltagande exempelkommunerna kommer att delge några goda exempel.

Releasen riktar sig till politiker, planerare och folkhälsostrateger men även till övriga med intresse för dessa frågor.

Anmäl dig här senast 16 november.

Program:

 • 08.30 Frukostbuffé står serverad
 • 09.00 Välkommen, Thomas Hansson och Pontus Lindberg, Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
 • 09.10 Social hållbarhet i samhällsplaneringen
  Per-Olof Östergren, professor i social epidemiologi vid Lunds universitet och kommissionär i regeringens kommission för jämlik hälsa
 • 09.30 Folkhälsa i fysisk planering
  Birgit Modén, Med.Dr. i Folkhälsovetenskap, Region Skåne
 • 09.40 TemaPM Planera för människor
  Ewa Westermark, Partner/Director på Gehl architects
 • 10.15 Hållbarhet i stationsområdet i Ängelholm
  Lena Åström, Chefsstrateg samhälle, Ängelholms kommun
 • 10.25 Paus
 • 10.45 Jämställt Övre – Hur Trelleborg arbetat med jämställdhet i planeringen
  Kajsa Rue Hallén, Planarkitekt, Trelleborgs kommun
 • 11.00 Livsmiljöer i småstaden
  Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, Höörs kommun
 • 11.10 Social hållbarhet i de skånska översiktsplanerna
  Peter Groth, Folkhälsostrateg, Region Skåne
 • 11.20 Ett rättvisare transportsystem – planeringsutmaningar idag och imorgon
  Karin Winter, Doktorand på KTH
 • 11.50 Reflektioner från dagen och vad som händer framåt
  Therese Andersson, Chef enheten för samhällsplanering på Region Skåne
 • 12.00 Slut

Seminariet är kostnadsfritt.