SNS Tylösand Summit 2017 adresserar den växande ojämlikheten

SNS Tylösand Summit 2017 adresserar den växande ojämlikheten


Årets SNS Tylösandskonferens handlar om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid.

Ledande bedömare beskriver utvecklingen och ger sin syn på vad som kan göras för att stödja en socialt och ekonomiskt inkluderande samhällsutveckling.

Bland andra deltar Pulitzerprisvinnande historikern Anne Applebaum och ekonomen Richard Baldwin. Applebaum är en av vår tids mest inflytelserika publicister när det gäller hoten mot den liberala demokratin. Baldwin beskriver i sin uppmärksammade bok The Great Convergence hur globaliseringen blivit allt mer avancerad till följd av teknikutvecklingen och hur den snabba utvecklingen skapat politiska utmaningar både i rika ekonomier och i utvecklingsländer.

Deltar gör även Gøsta Esping-Andersen, professor i sociologi vid Universitat Pompeu Fabra i Barcelona. Han är författare till den banbrytande boken The Three Worlds of Welfare Capitalism.

Årets Tylösandskonferens leds av Markus Karlsson, programledare på Bloomberg Radio i London.

Läs mer på SNS:s hemsida.