Skolkommissionens slutbetänkande presenteras på SNS

Skolkommissionens slutbetänkande presenteras på SNS


Den 20 april överlämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Dagen efter presenterar kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterar. Hur kan skolan höja kunskapsresultat, öka likvärdigheten och förbättra kvaliteten i undervisningen? Dessa frågor ska Skolkommissionens svara på i sitt slutbetänkande i april.

Under andra delen av 2016 släpptes de internationella kunskapsundersökningarna PISA och TIMSS som båda visade en viss uppgång för den svenska skolan. Samtidigt indikerade studierna att likvärdigheten har försämrats. Vid seminariet på SNS presenterar Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna, som ska redovisa en samlad problembild och en långsiktig plan för en bättre skola.

Medverkande
Gustav Fridolin, utbildningsminister
Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande och senior professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet
Fler talare tillkommer.
Diskussionen leds av Helena Blomquist, journalist.

Tid och plats
Fredag den 21 april kl. 09:00-10:30, SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från kl. 08:45. Mötet börjar kl. 09:00.

Mer information och anmälan.