Så förbättrar vi etableringen på arbetsmarknaden

Så förbättrar vi etableringen på arbetsmarknaden


Svensk arbetsmarknad är framgångsrik och har nu högst sysselsättning i EU. Det råder god efterfrågan på många LO-yrken, men för den som har svaga kunskaper och färdigheter är det tufft att få ett arbete, inte minst för nyanlända. På LOs kunskapsseminarium låter vi experter och beslutsfattare ge sin analys av olika vägval för att förbättra etableringen på arbetsmarknaden. Vilken analys gör experter hos LO och Svenskt Näringsliv? Vad är regeringens strategi? Behöver skolsystemet förändras? Kan man lagstifta om lägre löner? Vad säger forskningen?

Plats: LO-kansliet, Barnhusgatan 18, Stockholm
Datum: fredag 15 september
Tid: 09.00-11.45 (kaffe från 08.45 och lunchmacka från 11.45)

Medverkande

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Torbjörn Hållö, LO-ekonom: ”Utbildningsjobb bryter utanförskap”
Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv: ”Arbeta på alla fronter”
Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister (S): ”Regeringens politik för snabbare etablering”
Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL: ”Behövs nya utbildningsvägar för nyanlända unga?”
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO: ”Går det att lagstifta om lägre löner?”
Oskar Nordström-Skans, professor: ”Hur gör man arbetsmarknaden mer inkluderande?”

Moderator: Nina Andersson, LO

Välkommen! Anmälan senast 13 september

Anmäl dig här.