Politikens möjligheter att bidra till en bättre och mer jämlik hälsa

Politikens möjligheter att bidra till en bättre och mer jämlik hälsa


I anslutning till den socialdemokratiska föreningen Bättra & Jämlik Hälsas (BoJH) årsmöte håller folkhälsominister Gabriel Wikström ett föredrag om politikens möjligheter att bidra till en bättre och jämlik hälsa, med särskilt fokus på psykisk hälsa. Mötet är reserverat för medlemmar i föreningen.

Tid och plats: 23 februari, kl. 18:00-19:00, Sveavägen 68, lokal Hörsalen

Anmälan (senast 20 februari): till Berit Andersson, bxandersson@gmail.com

Bättre & Jämlik Hälsa är en S-förening i Stockholm, men har medlemmar runt om i hela landet. Föreningen ingår i Stockholms arbetarekommun, men är öppen för alla socialdemokratiska sympatisörer i landet som vill delta i arbetet för en bättre och jämlik hälsa. Föreningen verkar för en bättre och jämlik hälsa genom att påverka samhällsdebatten och politiken att fokusera på det som skapar hälsa och välbefinnande hos befolkningen.

För att lyfta viktiga folkhälsofrågor arrangerar föreningen öppna seminarier och diskussioner i samarbete med ABF.