New Perspectives on Refugee Integration – Good Practices from France & Sweden

New Perspectives on Refugee Integration – Good Practices from France & Sweden


Global utmaning i samarbete med Franska ambassaden i Stockholm bjuder in till frukostseminarium om integration den 11 maj.

Seminariet kommer att handla om att ge nya perspektiv och lyfta goda exempel från Frankrike och Sverige, med fokus på hållbara vägar till social och ekonomisk integration.

Medverkar gör bland andra Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör i Sverige och Anne-Charlotte Schneider, projektledare för flyktingar och migranter, Paris stad, samt representanter från svenska och franska civilsamhällesorganisationer, politik och akademi. De kommer tillsammans bidra med sina erfarenheter av integrationsarbete. Modererar gör Alexander Crawford, processledare och omvärldsanalytiker på Global Utmaning.

När: Torsdag 11 maj 2017 08:30–11:00

Var: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Läs mer om program, medverkande samt anmälan