Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa


Ojämlikheten i hälsa har ökat sedan 1970-talet. Högutbildade kvinnor och män lever i snitt sex år längre än lågutbildade. Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar.

Den 21 juni presenterar Kommissionens ordförande Olle Lundberg slutbetänkandet ”Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa”.

Kommissionen pekar ut inriktning och ger förslag för mer jämlika livsvillkor. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö utgör ett av åtta målområden i betänkandet. Genom likvärdiga livsvillkor och möjligheter till sådant som en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete och en rimlig försörjning kommer också en mer jämlik hälsa, menar kommissionen.

Olle Lundberg är förutom ordförande i Kommissionen även professor i forskning om ojämlikhet i hälsa vid CHESS (Centre for Health Equity Studies), Stockholms universitet.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet.
Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling: linda.harling@afaforsakring.se senast tisdag 20 juni.

Välkommen!

Tid: Onsdagen 21 juni kl. 08.30–10.00
Vi serverar kaffe och smörgås från kl. 08.00. 

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till:
afaseminarier@afaforsakring.se