Localizing Global Agendas – Social focus key to leaving no one behind

Localizing Global Agendas – Social focus key to leaving no one behind


Tankesmedjan Golbal Utmaning arrangerar en internationell heldagskonferens 20 juni om det lokala genomförandet av de globala agendorna med ett socialt fokus på Agenda 2030:s ledord “leave no one behind”. Under konferensen lyfter vi framgångsfaktorer och strategier för att uppnå målen i Agenda 2030, och framför allt hur nationella policies kan bli verktyg för det lokala genomförandet. Medverkar gör bland andra Karolina Skog, miljöminister och Aart De Geus, ordförande för Bertelsmann Stiftung.

Sverige anses vara ett av de länder i världen som har bäst möjligheter att uppnå Agenda 2030 och nå de globala målen för hållbar utveckling, inklusive det globala klimatavtalet och FN:s nya urbana agenda. Sverige har även åtagit sig att ta ledarskap för en hållbar utveckling under de kommande decennierna genom att initiera en högnivågrupp med nio världsledare.

Lokalt genomförande av de globala agendorna kommer att vara avgörande, både i Sverige och globalt. Medan många aktörer och institutioner har tagit självständiga roller för att leda vägen framåt, behöver det nationella ledarskapet stärkas och prioriteras, hinder minimeras och det lokala genomförandet stödjas. Genom att leda vägen lokalt kan Sverige vara en global inspirationskälla, visa goda exempel och tillhandahålla verktyg för att stödja lokal implementering globalt.

Under konferensen“Localizing Global Agendas – Social focus key to leaving no one behind” lanseras Global Utmanings nya rapport “12 hot mot global hälsa – från evidens till policy”. Konferensen anordnas tillsammans med ett flertal svenska och globala aktörer med deltagande från olika sektorer. Slutligen kommer vi att diskutera hur nationella policies och rekommendationer kan fungera som verktyg för lokal implementering.

NÅGRA AV DE MEDVERKANDE

Karolina Skog, miljöminister
Aart De Geus, ordförande, Bertelsmann Stiftung
Mats Ringborg, ambassadör
Christer Larsson, statsbyggnadsdirektör, Malmö
Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter
Regitze Marianne Hess, special advisor, International Federation for Housing and Planning
Caroline Wrangsten, ungdomssekreterare, Svenska FN-förbundet

PROGRAM

Högnivåpanel: Globala perspektiv
Strategier och framgångsfaktorer för genomförandet av globala målen för hållbar utveckling

Högnivåpanel: Lokalt genomförande
Lokala myndigheters betydelse för genomförandet av globala målen för hållbar utveckling

Högnivåpanel: Socialt fokus – “leaving no one behind”
Från evidens till policy för att genomförandet av globala målen för hållbar utveckling

Parallella sessioner:
(A) National Urban Forum: Mot en nationell urban policy
(B) Från evidens till policy: Mot en svensk strategi för social utveckling och global hälsa
(C) Långsiktigt genomförande: Rekommendationer av “1,8 miljarder-generationen”
(D) Finansiering av genomförandet av Agenda 2030

Information om anmälan m.m.

VÄLKOMMEN!