Jämlik hälsa i Örebro län

Jämlik hälsa i Örebro län


Den nationella Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Arbetet ska resultera i förslag riktade till såväl staten som kommuner och landsting, samt till andra relevanta samhällsaktörer.

Kom och lyssna – kom och fråga

Vad kommer den nationella kommissionens förslag att innebära för vårt län och för det arbete som vi bedriver? Hur ska vi bli bättre att organisera och följa upp arbetet med att minska hälsogapen? Kan vi bli bättre på att styra, bättre på att samverka?
Den 14 juni har du chansen att träffa representanter från den nationella kommissionen och ställa frågor om den. Du får också ta del av underlaget från Region Örebro läns kommission i samband med att den går ut på remiss.

Här kan du läsa mer om Region Örebro läns kommission för jämlik hälsa.

Anmälan m.m.

Datum: 14 juni 2017
Tid: 13:00-16.00
Plats: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro.
Avgift: Ingen avgift! Vi bjuder på fika.

Målgrupp: Politiker, centrala tjänstepersoner i Region Örebro län, länets kommuner och myndigheter, samt representanter för civilsamhället.
Anmälan senast: 7 juni
Anmälan görs på: www.regionorebrolan.se/kurser under Välfärd och folkhälsa.

Kontakt:
Frågor angående utbildningen besvaras av Anna Swift-Johannison, Hållbar utveckling: anna.swift-. johannison@regionorebrolan.se
Frågor angående anmälan besvaras av Ann-Louise Gustafsson, 019-602 63 19.