Jämlik hälsa – hur tar vi nästa steg?

Jämlik hälsa – hur tar vi nästa steg?


Jämlik hälsa, på nationell, regional och lokal nivå

Region Östergötland anordnar sedan september 2015 årliga kunskapssammanträden med tema jämlik hälsa. Nu tar vi nästa steg och knyter ihop det nationella kommissionsarbetet med det som sker lokalt och regionalt.

Årets sammanträde äger rum den: 5 september 2017
Tid: 09.00 – 16.00
Plats: Linköping, Konsert och kongress, Konsistoriegatan 7, lokal: Garden

Program:
08.00 Registrering inkl. kaffe och smörgås
09.00 Inledning
09.15 Hur arbetar vi vidare i Östergötland utifrån Östgötakommissionens och Nationella kommissionens rekommendationer? Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet och Överläkare i Region Ösergötland
10.00 Bensträckare med frukt
10.15 Fortsatt arbete utifrån Deklaration om folkhälsa i Östergötland
10.45 Hur går vi vidare med arbetet för en jämlik hälsa? Rundabordsdiskussion utifrån Östgötakommissionen och Nationella kommissionen.
11.30 Introduktion av eftermiddagen.
11.45 Lunch
12.45 Hur arbetar vi för en jämlik hälsa i länet? Flera goda exempel redovisas i mindre grupper. Separat schema presenteras senare.
14.00 Fikapaus
14.30 Inspirationsföreläsning om hälsofrämjande samhällsplanering av Marianne Dock, arkitekt
15.45 Sammanfattning av dagen
16.00 Slut