Innovation för psykiatrins revansch

Innovation för psykiatrins revansch


Psykisk ohälsa är en stor och snabbt växande utmaning för folkhälsan. Vad krävs för att åstadkomma verklig förändring till nytta för psykiatrins patienter?

Dagens Medicin Agenda bjuder in till Psykiatridagen 2017 med ett aktuellt och angeläget program för alla som är engagerade i att utveckla den psykiatriska vården. Många satsningar görs, både nationellt och regionalt, för att skapa bättre förutsättningar för psykiatrin. När får vi en psykiatri som lever upp till förväntningarna?

Program

 • Den nationella psykiatrisatsningen – vad ska den leda till?

  För att ska stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa tillsatte Gabriel Wikström en utredning med Kerstin Evelius som nationell samordnare. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete, med ett gemensamt ansvarstagande inom ordinarie strukturer. Kerstin Evelius har nu kommit halvägs i sin utredning. Vad kan vi förvänta oss? Vilka är de viktigaste prioriteringarna?

  Kerstin Evelius, Nationell samordnare psykisk hälsa, Socialdepartementet.

  Så bör vi ta ett omtag med psykiatrin – med fokus på patienterna.

  Anders Printz, regeringens tidigare psykiatrisamordnare, har framfört i media att psykiatrin måste omprövas och prioriteras av landstingen. Han vill att vården vid psykisk ohälsa bör utvecklas mer direkt från patienternas behov. Vi får höra vilka brister han tycker är angelägna att åtgärda. Vad är det som behöver göras nytt?

  Anders Printz , kanslichef på Vårdförbundet

  Hur kan fysioterapeuter bidra till en bättre psykiatrisk vård?

  Vilka hälsoeffekter kan fysioterapeutisk behandling ge inom den psykiatriska vården? Hur kan insatser av fysioterapeuter påverka patienter med psykisk ohälsa? Vi får höra om den evidens som finns inom området och ta del av exempel på hur en fysioterapeuts kompetens kommer patienterna till nytta där den behövs som bäst.

  Aris Seferiadis, med dr, fysioterapuet, Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Kan självmord förhindras – med patienten som expert ?

  Varje år tar nära1500 människor sitt liv i Sverige. Vi får möta suicidforskare Ullakarin Nyberg, och höra hennes tankar kring acceptans och balans i mötet med den som inte orkar leva. Hur kan vi med ny kunskap minska antalet självmord?

  Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare, Norra Stockholms psykiatri.

  När unga vuxna med psykisk ohälsa flyttade ut från slutenvården – hur gick det sedan?

  För ett år sedan beslöt psykiatrin i Sörmland att stänga en avdelning med fem slutenvårdsplatser för unga psykospatienter. Man hade sett att många patienter som egentligen inte hörde hemma inom slutenvården ändå hamnade på psykosavdelningen, där de inte alltid kunde få en vård anpassad för deras specifika problematik. Istället skapades en ny organisationsmodell och man gjorde en stor satsning på mobila öppenvårdsteam. Vi får höra om de viktigaste erfarenheterna från året som gått.

  Teresa Laurén, enhetschef, psykiatrisk mottagning, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

  Diskussion: Hur kan vi åstadkomma en verklig förändring till nytta för psykiatrins patienter?