Hur ska hälsoklyftorna minska?

Hur ska hälsoklyftorna minska?


Skillnaderna i hälsa ökar. Medellivslängden bland högutbildade är nästan sex år längre jämfört med bland lågutbildade. Kommissionen för jämlik hälsa har fått regeringens uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. 

SNS bjuder in till en hearing med Kommissionen för jämlik hälsa och ledande folkhälsoforskare. Välkommen till ett samtal om de växande klyftorna i hälsa och livslängd mellan olika socioekonomiska grupper och vad som krävs för att vända utvecklingen.
Kommissionens ordförande Olle Lundberg presenterar Kommissionens analys om hälsoklyftorna och berättar om deras fortsatta arbete. Medverkar gör även Anna Sarkadi, docent i socialpediatrik och specialistläkare, Johan Carlsson, gd, Folkhälsomyndigheten och Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (S), Stockholms stad.
Vi välkomnar också idéer och synpunkter från er i publiken. Ta chansen att lyfta de frågor du vill att kommissionen ska ta upp.
Hearingen arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Medverkande

Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (S), Stockholms stad
Johan Carlsson, gd, Folkhälsomyndigheten
Olle Lundberg, professor i forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, Stockholms universitet, och ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa
Anna Sarkadi, docent i socialpediatrik och specialist i socialmedicin, Uppsala universitet
Samtalet leds av Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKL och ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa.

Tid och plats

Fredagen den 21 oktober kl. 09:00-10:30 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe och bulle från kl. 08:45. Mötet börjar kl. 09:00.