Hur kan Finsam bidra till jämlika livsvillkor? Nationell konferens för finansiell samordning

Hur kan Finsam bidra till jämlika livsvillkor? Nationell konferens för finansiell samordning


Nationell Finsamkonferens Malmö 21-22 mars 2017

Datum: 21 mars 2017 – 22 mars 2017

Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö

2017 års nationella konferens i Malmö 21-22 mars har fokus på jämlika livsvillkor. Hur Finsam kan bidra till att minska skillnader i livsvillkoren och bidra till en jämlik hälsa i befolkningen.

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena. Skillnaderna beror bland annat på att livsvillkoren ser olika ut.

Under dagarna medverkar Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Laura Hartman, ledamot i kommissionen för jämlik hälsa, Staffan Landin, skribent och föreläsare om globala utvecklingsfrågor. Anna Balkfors, sekreterare i kommissionen för jämlik hälsa, organiserar en bussresa som visar hur Malmö omsätter ord i handling.

Ni kommer också att få ta del av erfarenheter som gjorts i olika samordningsförbund i Sverige kring bland annat: medlemssamråd, metodutveckling kring nollplacerade, arbete med ESF samt ha möjlighet att ha dialoger med andra samordningsförbund via open space.

Program, anmälan och praktisk information.