Hur får vi fler nyanlända i jobb?

Hur får vi fler nyanlända i jobb?


Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle (SNS) bjuder in till seminarium 24 april, kl 10:00-11:30 om hur fler nyalända kan få arbete.

I dag finns en rad olika subventioner och insatser som ska hjälpa nyanlända och andra utsatta grupper till arbete. Arbetsförmedlingen sköter de flesta. Vid seminariet berättar generaldirektör Mikael Sjöberg om myndighetens samordnande ansvar för etableringen av nyanlända.

En av de stora frågorna de närmaste åren är hur de många flykting- och anhöriginvandrarna ska komma in på arbetsmarknaden. Yrkesintroduktionsavtal, snabbspår, beredskapsjobb, kommunala extratjänster, nystartsjobb och instegsjobb för nyanlända – det är några av de åtgärder som syftar till att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd. Men det är inte lätt att överblicka insatserna och många vill se förenklingar för att underlätta för såväl arbetsgivare och arbetsförmedlare som arbetssökande. Det rekommenderar också SNS Konjunkturråd 2017 i rapporten Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad.

Förutom sysselsättningssubventioner och validering tar seminariet upp kommunernas roll i etableringen av nyanlända och företags erfarenheter av att ha erbjudit praktik och arbetsträning till flykting- och anhöriginvandrare.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS Mötesplats integration, som finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Medverkande

Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi och lektor vid Uppsala universitet och en av ledamöterna i SNS Konjunkturråd 2017 som granskat den svenska arbetsmarknadspolitiken
Fredrik Gren, koncernchef och vd för Ambea
Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden i Sundbybergs kommun
Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.

Mer information och anmälan.