Hearing om förskolan och jämlik hälsa!

Hearing om förskolan och jämlik hälsa!


Tillsammans med Kommissionen för ett hållbart Stockholm arrangerar Kommissionen för jämlik hälsa en experthearing med syfte att diskutera förskolans roll för barns hälsa, utveckling och lärande.

Hearingen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och erfarenheter från Malmö och Stockholm. Diskussionen kommer handla om förutsättningar, hinder och framgångsfaktorer för att uppnå en likvärdig förskola som främjar jämlik hälsa. Syftet är att identifiera viktiga utvecklingsområden och ge oss underlag för ett fortsatt arbete att föreslå åtgärder inom ramen för det område som vi beteckningar ”Det tidiga livet”.

Seminariet är endast öppet för särskilt inbjudna.