Hälsa och välfärd – den stora globala klyftan

Hälsa och välfärd – den stora globala klyftan


Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till en eftermiddag om global hälsa. Hur ser hälsoläget i världen ut? Varför drabbas vi av olika sjukdomar i olika länder? Hur ser hälsoläget och trenderna ut i Sverige och varför? Vad innebär de ökande sociala och ekonomiska klyftorna för möjligheterna att uppnå de hälsorelaterade målen i FN:s Agenda 2030?

Onsdag 22 februari 17.00–18.30, Foajé 3 Kulturhuset Stadsteatern

Fri entré (Ingen anmälan krävs)

De senaste decennierna har inneburit stora framsteg inom global hälsa. Aldrig tidigare har medellivslängden varit så hög, så många haft tillgång till hälso- och sjukvård, och de globala epidemierna bekämpats så effektivt. Hälsa är en nyckel till att förstå samhällens utveckling även inom andra dimensioner. Men i takt med att fattigdom minskar och den globala hälsan förbättras, ökar de sociala och ekonomiska klyftorna, och hälsa blir en fråga om resurser och tillgångar. Det finns betydande skillnader när det gäller livsvillkor, levnadsvanor och hälsa globalt, även mellan boende i olika kommuner i Sverige. Kön och utbildningsnivå påverkar även förutsättningarna för en god hälsa. Hälso- och sjukvårdssektorn har en avgörande roll i att ta itu med ojämlikhet i hälsa, men deras ansträngningar kommer ofta i konflikt med starka globala aktörer med att uppnå andra intressen som skyddet av den nationella säkerheten, skydd av suveränitet eller ekonomiska mål.

Välkommen till det  sjunde samtalet i Global Utmanings serie om framtidsfrågor på Kulturhuset Stadsteatern. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan och med hjälp av en rad framstående experter undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor. Denna gång kommer samtalet att inledas med en föreläsning av Helena Nordenstedt, forskarassistent i global hälsa på Karolinska institutet och föreläsare på Gapminder Foundation.

Varmt välkommen!