Göteborgs jämlikhetskonferens 2017

Göteborgs jämlikhetskonferens 2017


Helt ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader, fördjupande jämlikhetsforskning och barnen i fokus. Göteborgs årliga jämlikhetskonferens äger rum den 4 december på Svenska Mässan.

Medverkar gör bland andra:

Laura Hartman – ordförande för Tillitsdelegationen, ledamot i Kommissionen för jämlik hälsa

Laura Hartmans fokus ligger på välfärdssamhällets utmaningar. Hon är i grunden docent i nationalekonomi. Det betyder att hon närmar sig frågorna ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv, oavsett om de handlar om sjukskrivningar, välfärdstjänster eller arbetslivets utmaningar. Som ordförande i Tillitsdelegationen sätter hon bland annat fokus på vikten av tillit för en fungerande offentlig förvaltning. I längden innebär det bättre service till medborgarna, ökad delaktighet – och en mer jämlik stad.

Mer information om konferensen.