Gör Jämlikt – Gör skillnad!

Gör Jämlikt – Gör skillnad!


 Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors bjuder in till en heldagskonferens den 21 oktober 2016. Konferensen äger rum i Folkets hus i Degerfors och temat är ”Gör Jämlikt – Gör skillnad”.

Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling av Karlskoga och Degerfors folkhälso- och barnrättsarbete och detta görs bland annat genom årliga folkhälsokonferenser. Konferensen ska vara en plattform för kommunernas utvecklingsarbete för barnets bästa i praktiken samt jämlikhet i hälsa för att ge alla barn en bra start i livet.

Föreläsare

Fyra internationellt kända och eftertraktade föreläsare inom sina respektive ämnen är inbokade:

Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitet, tidigare gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Malmö Högskola.

Jonas Frykman, handläggare vid Sveriges Kommuner och Landsting och ansvarar för SKL:s prioriterade fråga ”Minska folkhälsklyftan”

Tomas Wetterberg, länsstyrelsen i Örebro samordnar frågor som ryms inom det jämställdhetspolitiska delmålet ”Mäns väld mot kvinnor ska upphöra”

Olle Lundberg, ordförande för kommissionen för jämlik hälsa i Regeringskansliet och har i uppdrag att lämna förslag till regeringen, som kan bidra till att minska hälsoklyftorna.

”Politikerlunch”
Konferensen är ett årligt återkommande forum för att lyfta fram folkhälsa och barnkonventionen, vilket innebär en tydlig prioritering av social hållbarhet och jämlik hälsa. Nytt för i år att Ungdomsforum arrangeras samma dag som Folkhälsokonferensen. Ungdomarna kommer att bjudas in som en del i programmet för diskussion med politikerna under lunchen.

Anmälan
Ladda upp foldern Folkhälsokonferens 2016 – här!