Från kunskap till handling! Det handlar om jämlik hälsa

Från kunskap till handling! Det handlar om jämlik hälsa


Befolkningens hälsa och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället är nära förknippat med social hållbarhet. På lokal, regional, nationell och internationell nivå pågår därför flera arbeten för att minska hälsoskillnaderna. Välkommen på ett seminarium med jämlik hälsa i fokus den 5 december i Stockholm.

Kommuner, landsting och regioner har under flera år varit mycket aktiva i arbetet för minskade hälsoskillnader. Den nationella kommissionen för jämlik hälsa arbetar med hur hälsoklyftorna ska minskas och förslag kommer att presenteras under maj 2017. Även WHO prioriterar arbetet med jämlik hälsa högt.

Vid seminariet diskuteras hur arbetet med jämlik hälsa kan få större genomslag på lokal, regional och nationell nivå.

  • Vilken roll spelar respektive samhällsnivå i genomförandet?
  • Vad behöver ske för att arbetet med jämlik hälsa kan ta nästa steg?
  • Kan WHO:s arbete med ”soft skills” (mjuka färdigheter) bidra i förändringsarbetet?

Medverkar gör bland andra Olle Lundberg, ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa, Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län, Margareta Forsberg, samordningschef Jämlikt Göteborg samt Chris Brown, Program Manager, Social Determinants and Health Equity WHO.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar seminariet inom ramen för Mötesplats social hållbarhet.

Seminariet webbsänds!

Praktiska frågor

Datum: 5 december kl. 10.00 – 15.30

Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm

Kostnad: 1000 kr/person (exkl. moms). Webbsändning kostar 450 kr/person (exkl. moms)

Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner och andra verksamma inom social hållbarhet i offentlig sektor samt i civilsamhällets organisationer, branschorganisationer, näringslivet och akademin.

Anmälan: länk till anmälningsformulär

Arrangör: Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (Mötesplats social hållbarhet)