Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?


12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017

De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta.

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till praktiker, beslutsfattare, administratörer, politiker och företrädare för ideella organisationer inom folkhälsoområdet. Andra målgrupper för konferensen är forskare/forskningsinstitut, branschorganisationer och privata aktörer med intresse för folkhälsa.

Läs mer på konferensens webbplats

Länken för inlämnade av abstracts är nu stängd

Programkommittén för Nordiska folkhälsokonferensen tackar för alla abstracts som lämnats som bidrag till konferensen.

Totalt inkom nära180 bidrag från hela Norden och arbetet med att granska dessa har inletts av en granskningsgrupp bestående av utredare/experter från Sundhetsstyrelsen i Danmark, Folkhälsomyndigheten i Sverige, Helsedirektoratet i Norge, Institutet för hälsa och välfärd i Finland och Hälsodirektoratet i Island.

Beslut om vilka abstracts som antas till konferensen, fattas vid nästa möte i programkommittén den 14 december 2016.

Anmälan

Formulär för anmälan läggs ut i början av 2017, håll utkik på konferensens webbplats.

Arrangörer

Arbetet med att planera och genomföra konferensen leds av Sundhetsstyrelsen i Danmark, i samarbete med Folkhälsomyndigheten i Sverige, Helsedirektoratet i Norge, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkhälsan i Finland och Hälsodirektoratet i Island.

Datum: 22 augusti – 25 augusti

Plats: Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC)

Ort: Ålborg, Danmark