drogFOKUS 2016

drogFOKUS 2016


Uppsala kommun tillsammans med Uppsala universitet står som värd för drogFOKUS 2016 – en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. Konferensen återkommer vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker.

Kom och ta del av den senaste forskningen, bli inspirerad, möt likasinnade i spännande diskussioner och erfarenhetsutbyten!

Välkommen till Uppsala och drogFOKUS, 19-20 oktober 2016 i Uppsala Konsert & Kongress.

http://www.drogfokus.nu/