Beslutsunderlag för en hållbar framtid

Beslutsunderlag för en hållbar framtid


Agenda 2030-delegationen bjuder in till en halvdagskonferens om styrning, med fokus på statliga utredningar. Hur får vi fram beslutsunderlag som på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling? Konferensen riktar sig till utredare, ledamöter i kommittéer, utredningssekreterare och experter i pågående eller nyligen slutförda offentliga utredningar.

Syftet med konferensen är via samlad erfarenhet och kunskap identifiera åtgärder som kan bidra till att de analyser och underlag som tas fram för politiska beslut ännu tydligare leder Sverige och världen i riktning mot en hållbar framtid.

Konferensen riktar sig till särskilt inbjundna. Kommissionen för jämlik hälsa kommer delta och diskutera vikten av att minska hälsoklyftorna för en hållbar framtid.