Arm und krank – soziale Ungleichheit und Gesundheit in Europa

Arm und krank – soziale Ungleichheit und Gesundheit in Europa


Olle Lundberg deltar i ett seminarium 12 oktober i Berlin om strategier för att minska ojämlikheten i hälsa i ett europeiskt perspektv. Seminariet kommer särskilt att diskutera inkomster och försörjningsmöjligheter och arrangeras av Friedrich Ebert-stiftelsen.

Deltar på seminariet gör bl.a. EU:s hälsokommissionär Dr. Vytenis Andriukaitis och professor Ilona Kickbush (Global Health Centre, Geneve).

Läs mer om seminariet här.