Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Kalendarium


Kalendariet

 

I kalendariet ger vi information om konferenser, seminarier och andra externa arrangemang som direkt berör kommissionens uppdrag.

 

Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

22 augusti, 2017
12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta. Målgrupp Konferensen riktar sig främst ...
Läs mer

SNS Tylösand Summit 2017 adresserar den växande ojämlikheten

23 augusti, 2017
Årets SNS Tylösandskonferens handlar om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid. Ledande bedömare beskriver utvecklingen och ger sin syn på vad som kan göras för att stödja en socialt och ekonomiskt inkluderande samhällsutveckling. Bland ...
Läs mer

Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?

29 augusti, 2017
Så stor ojämlikhet i hälsa och livslängd är djupt otillfredsställande. Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar. Detta presenteras under ett seminarium hos ABF och S-föreningen Bättre och Jämlik ...
Läs mer

 

Passerade event

 

Almedalsveckan 2017

2 juli, 2017
Årets Almedalsvecka går av stapeln 2-9 juli. Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier under veckan. Måndag 3 juli Hur säkrar vi nyanlända barns hälsa? 09:10 - 09:50 S:t Hansgatan 21, arrangör: Barnombudsmannen, Ing-Marie Wieselgren medverkar Hur kan vi tillsammans agera ...
Läs mer

Localizing Global Agendas – Social focus key to leaving no one behind

21 juni, 2017
Tankesmedjan Golbal Utmaning arrangerar en internationell heldagskonferens 20 juni om det lokala genomförandet av de globala agendorna med ett socialt fokus på Agenda 2030:s ledord “leave no one behind”. Under konferensen lyfter vi framgångsfaktorer och strategier för att uppnå målen i ...
Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

21 juni, 2017
Ojämlikheten i hälsa har ökat sedan 1970-talet. Högutbildade kvinnor och män lever i snitt sex år längre än lågutbildade. Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar. Den 21 ...
Läs mer

Jämlik hälsa i Örebro län

14 juni, 2017
Den nationella Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Arbetet ...
Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

30 maj, 2017
Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft: Tillsammans för en god och jämlik hälsa Den 30-31 maj i Jönköping arrangeras en unik konferens där "Utvecklingskraft" och HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) går samman och erbjuder en gemensam mötesplats. TILLSAMMANS skapar vi mer ...
Läs mer

New Perspectives on Refugee Integration – Good Practices from France & Sweden

11 maj, 2017
Global utmaning i samarbete med Franska ambassaden i Stockholm bjuder in till frukostseminarium om integration den 11 maj. Seminariet kommer att handla om att ge nya perspektiv och lyfta goda exempel från Frankrike och Sverige, med fokus på hållbara vägar till social ...
Läs mer

Hur får vi fler nyanlända i jobb?

24 april, 2017
Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle (SNS) bjuder in till seminarium 24 april, kl 10:00-11:30 om hur fler nyalända kan få arbete. I dag finns en rad olika subventioner och insatser som ska hjälpa nyanlända och andra utsatta grupper till arbete. Arbetsförmedlingen ...
Läs mer

Skolkommissionens slutbetänkande presenteras på SNS

21 april, 2017
Den 20 april överlämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Dagen efter presenterar kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterar. Hur kan skolan höja kunskapsresultat, öka likvärdigheten och förbättra kvaliteten i undervisningen? Dessa frågor ska Skolkommissionens svara ...
Läs mer

Beslutsunderlag för en hållbar framtid

5 april, 2017
Agenda 2030-delegationen bjuder in till en halvdagskonferens om styrning, med fokus på statliga utredningar. Hur får vi fram beslutsunderlag som på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling? Konferensen riktar sig till utredare, ledamöter i kommittéer, utredningssekreterare och experter i ...
Läs mer

Privatiseringar och kommunalisering – är det dags att vrida klockan tillbaka?

24 mars, 2017
Sverige har mer än de flesta andra länder genomfört privatiseringar av verksamhet som tidigare drivits i offentlig regi. I strävan efter effektivisering har också offentlig verksamhet anammat styrningsidéer inspirerade av näringslivet, så kallad new public management (NPM). Vad har dessa ...
Läs mer

Hur kan Finsam bidra till jämlika livsvillkor? Nationell konferens för finansiell samordning

21 mars, 2017
Nationell Finsamkonferens Malmö 21-22 mars 2017 Datum: 21 mars 2017 - 22 mars 2017 Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö 2017 års nationella konferens i Malmö 21-22 mars har fokus på jämlika livsvillkor. Hur Finsam kan bidra till ...
Läs mer

Politikens möjligheter att bidra till en bättre och mer jämlik hälsa

23 februari, 2017
I anslutning till den socialdemokratiska föreningen Bättra & Jämlik Hälsas (BoJH) årsmöte håller folkhälsominister Gabriel Wikström ett föredrag om politikens möjligheter att bidra till en bättre och jämlik hälsa, med särskilt fokus på psykisk hälsa. Mötet är reserverat för medlemmar i ...
Läs mer

Hälsa och välfärd – den stora globala klyftan

22 februari, 2017
Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till en eftermiddag om global hälsa. Hur ser hälsoläget i världen ut? Varför drabbas vi av olika sjukdomar i olika länder? Hur ser hälsoläget och trenderna ut i Sverige och varför? Vad innebär de ökande ...
Läs mer

Nordic Conference on Sustainable Healthcare

15 februari, 2017
The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2017 will focus on all the major developments that have made the Nordic countries world leaders in sustainability within the healthcare sector. The program highlights the sustainability priorities set by senior executives at major ...
Läs mer

Innovation för psykiatrins revansch

8 februari, 2017
Psykisk ohälsa är en stor och snabbt växande utmaning för folkhälsan. Vad krävs för att åstadkomma verklig förändring till nytta för psykiatrins patienter? Dagens Medicin Agenda bjuder in till Psykiatridagen 2017 med ett aktuellt och angeläget program för alla som ...
Läs mer

SNS Konjunkturråd 2017: Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

25 januari, 2017
2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag fungerar väl ...
Läs mer

Är ”nudging” ett användbart styrmedel i politiken?

15 december, 2016
Borde kommunerna måla gröna fotsteg fram till soptunnorna eller skicka uppmuntrande SMS till komvuxdeltagare? Flera länder, däribland Storbritannien, USA och Nederländerna, utnyttjar insikter från beteendevetenskap när olika åtgärder utformas. Tanken är att få individer att fatta bättre beslut utan att ...
Läs mer

Nyckeln till en frisk generation – hur får vi världens friskaste barn?

12 december, 2016
Nyckeln till En frisk generation! Ta chansen och kom på ett kostnadsfritt seminarium den 12 december med fokus på hur vi får världens friskaste barn! Temat för dagen är hälsa, integration och social hållbarhet för barn och unga. Talare under ...
Läs mer

Från kunskap till handling! Det handlar om jämlik hälsa

5 december, 2016
Befolkningens hälsa och hur den fördelar sig mellan olika grupper i samhället är nära förknippat med social hållbarhet. På lokal, regional, nationell och internationell nivå pågår därför flera arbeten för att minska hälsoskillnaderna. Välkommen på ett seminarium med jämlik hälsa ...
Läs mer

Sustainable City Development 2016 – implementering av FNs hållbarhetsmål

30 november, 2016
På nationell, lokal och regional nivå pågår nu diskussioner om implementering av FN:s 17 hållbarhetsmål. Flera av målen har bäring på jämlik hälsa. Den 30 november - 2 december samlas 500 personer till konferensen Sustainable City Development i Malmö. Fokus ...
Läs mer

Social hållbarhet kopplat till fysisk planering

23 november, 2016
Social hållbarhet kopplat till fysisk planering Region Skåne bjuder in till release 23/11 (Viktoriateatern i Malmö) av det senaste TemaPM:et, Planera för människor, som lyfter kopplingen mellan social hållbarhet och fysisk planering. TemaPM:et är ett resultat av ett projekt som pågått under ...
Läs mer

Nordic Welfare States and Public Health – A Need for Transformative Change?

16 november, 2016
The conference seeks solutions to securing the welfare state and public health and reducing inequalities, provides a forum to exchange information about current social and healthcare reforms and research, as well as strengthens Nordic co-operation in questions related to welfare ...
Läs mer

Nordiskt-baltiskt högnivåmöte om Hälsa 2020

26 oktober, 2016
Folkhälsomyndigheten arrangerar tillsammans med Socialdepartementet och WHO:s Europakontor ett nordisk-baltiskt högnivåmöte och policydialog om genomförandet av Hälsa 2020:s vision för jämlik hälsa och välbefinnande. Centralt för Hälsa 2020 är att hälsa behöver ingå i alla politikområden och att hela samhället behöver ...
Läs mer

Social innovation summit 2016

25 oktober, 2016
Sveriges årliga mötesplats för social innovation Social Innovation Summit går av stapeln 25-26 oktober i Malmö (Slagthuset). Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation. Programmet bjuder på ...
Läs mer

Gör Jämlikt – Gör skillnad!

21 oktober, 2016
 Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors bjuder in till en heldagskonferens den 21 oktober 2016. Konferensen äger rum i Folkets hus i Degerfors och temat är ”Gör Jämlikt – Gör skillnad”. Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling av Karlskoga och ...
Läs mer
Loading...