Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Kalendarium


Kalendariet

 

I kalendariet ger vi information om konferenser, seminarier och andra externa arrangemang som direkt berör kommissionens uppdrag.

 

Livsmedelsforum 2017 – så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

19 oktober, 2017
Konferensen Livsmedelsforum utgår från att Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi och handlingsplan som förändrar hela livsmedelskedjan i grunden. Datum: 19 oktober Tid: 09.00 - 18.00 Plats: Malmö, Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29 Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket presenterar regeringsuppdraget om underlag till ...
Läs mer

Jämlik hälsa i Sverige, när då?

15 november, 2017
Nordic Health Convention gör ett nedslag på kvalitetsmässan i Göteborg. Onsdag 15 november arrangeras seminariet Jämlik hälsa i Sverige, när då? under ledning av Karolina Klüft. Carolina Klüft - Projektledare GEN-PEP, Daniel Berglind - PhD Karolinska Institutet, Hans Karlsson - ...
Läs mer

Göteborgs jämlikhetskonferens 2017

4 december, 2017
Helt ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader, fördjupande jämlikhetsforskning och barnen i fokus. Göteborgs årliga jämlikhetskonferens äger rum den 4 december på Svenska Mässan. Medverkar gör bland andra: Laura Hartman - ordförande för Tillitsdelegationen, ledamot i Kommissionen för jämlik ...
Läs mer

 

Passerade event

 

Arm und krank – soziale Ungleichheit und Gesundheit in Europa

12 oktober, 2017
Olle Lundberg deltar i ett seminarium 12 oktober i Berlin om strategier för att minska ojämlikheten i hälsa i ett europeiskt perspektv. Seminariet kommer särskilt att diskutera inkomster och försörjningsmöjligheter och arrangeras av Friedrich Ebert-stiftelsen. Deltar på seminariet gör bl.a. EU:s hälsokommissionär Dr ...
Läs mer

Healthy Cities arrangerar seminarium om jämlik hälsa och sociala utfallskontrakt

4 oktober, 2017
Den 4 oktober arrangerar Healthy Cities Sverige seminarium om jämlik hälsa och sociala utfallskontrakt i Stockholm. Tid & plats: 08:45-16:15, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 (Skärgårdssalen). Preliminärt program: Socialminister Annika Strandhäll Olle Lundberg ordförande kommissionen för jämlik hälsa Lokala och regionala exempel Norrköping ...
Läs mer

Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöseminarium

27 september, 2017
En god arbetsmiljö på apotek gynnar alla: patienter, medarbetare, samhället och inte minst apoteksaktörerna genom bättre ekonomi och ökad konkurrenskraft. För att belysa lösningar och möjligheter anordnar Sveriges Farmaceuter detta arbetsmiljöseminarium. Datum: den 27 september 2017 Kl: 9:00–13:00 Plats: Kyrkans ...
Läs mer

Socialchefsdagarna 2017 i Östersund

27 september, 2017
Kommissionen deltar på Socialchefsdagarna som i år går av stapeln 27-29/9 i Östersund med ett seminarium om Åtgärder för en god och jämlik hälsa på eftermiddagen torsdag 28/9. Om socialchefsdagarna Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största ...
Läs mer

Så förbättrar vi etableringen på arbetsmarknaden

15 september, 2017
Svensk arbetsmarknad är framgångsrik och har nu högst sysselsättning i EU. Det råder god efterfrågan på många LO-yrken, men för den som har svaga kunskaper och färdigheter är det tufft att få ett arbete, inte minst för nyanlända. På LOs ...
Läs mer

Hamiltonseminarium: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

15 september, 2017
Hamiltonseminarium Datum: 15 september 2017 Tema: Jämlik hälsa - en etisk fråga Plats: Ersta Sköndal högskola Hamiltonseminariet behandlar i år en aktuell och ur etisk och social synpunkt ytterst angelägen fråga, jämlik vård. Kommissionen för jämlik hälsa har i dagarna ...
Läs mer

Mötesplats social hållbarhet anordnar webbinarium om jämlik hälsa

14 september, 2017
Den 14 september kommer Mötesplats social hållbarhet att anordna ett direktsänt webbinarium om och med Kommissionen för jämlik hälsa. Kommissionen har i sitt slutbetänkande lämnat förslag om hur hälsoklyftorna i samhället ska minska. Huvudsakligt fokus är hälsoskillnader mellan olika grupper ...
Läs mer

ISU Breakfast seminar: Next step towards more equity in health

6 september, 2017
Next step towards more equity in health 6 september kl. 07:45 – 09:00 The Swedish Commission for Equity in Health has submitted the interim report: Next step towards more equity in health that was delivered to the Minister of Health Annika ...
Läs mer

Jämlik hälsa – hur tar vi nästa steg?

5 september, 2017
Jämlik hälsa, på nationell, regional och lokal nivå Region Östergötland anordnar sedan september 2015 årliga kunskapssammanträden med tema jämlik hälsa. Nu tar vi nästa steg och knyter ihop det nationella kommissionsarbetet med det som sker lokalt och regionalt. Årets sammanträde ...
Läs mer

Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?

29 augusti, 2017
Så stor ojämlikhet i hälsa och livslängd är djupt otillfredsställande. Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar. Detta presenteras under ett seminarium hos ABF och S-föreningen Bättre och Jämlik ...
Läs mer

SNS Tylösand Summit 2017 adresserar den växande ojämlikheten

23 augusti, 2017
Årets SNS Tylösandskonferens handlar om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid. Ledande bedömare beskriver utvecklingen och ger sin syn på vad som kan göras för att stödja en socialt och ekonomiskt inkluderande samhällsutveckling. Bland ...
Läs mer

Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

22 augusti, 2017
12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta. Målgrupp Konferensen riktar sig främst ...
Läs mer

Almedalsveckan 2017

2 juli, 2017
Årets Almedalsvecka går av stapeln 2-9 juli. Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier under veckan. Måndag 3 juli Hur säkrar vi nyanlända barns hälsa? 09:10 - 09:50 S:t Hansgatan 21, arrangör: Barnombudsmannen, Ing-Marie Wieselgren medverkar Hur kan vi tillsammans agera ...
Läs mer

Localizing Global Agendas – Social focus key to leaving no one behind

21 juni, 2017
Tankesmedjan Golbal Utmaning arrangerar en internationell heldagskonferens 20 juni om det lokala genomförandet av de globala agendorna med ett socialt fokus på Agenda 2030:s ledord “leave no one behind”. Under konferensen lyfter vi framgångsfaktorer och strategier för att uppnå målen i ...
Läs mer

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

21 juni, 2017
Ojämlikheten i hälsa har ökat sedan 1970-talet. Högutbildade kvinnor och män lever i snitt sex år längre än lågutbildade. Kommissionen för jämlik hälsa har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar. Den 21 ...
Läs mer

Jämlik hälsa i Örebro län

14 juni, 2017
Den nationella Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Arbetet ...
Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

30 maj, 2017
Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft: Tillsammans för en god och jämlik hälsa Den 30-31 maj i Jönköping arrangeras en unik konferens där "Utvecklingskraft" och HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) går samman och erbjuder en gemensam mötesplats. TILLSAMMANS skapar vi mer ...
Läs mer

New Perspectives on Refugee Integration – Good Practices from France & Sweden

11 maj, 2017
Global utmaning i samarbete med Franska ambassaden i Stockholm bjuder in till frukostseminarium om integration den 11 maj. Seminariet kommer att handla om att ge nya perspektiv och lyfta goda exempel från Frankrike och Sverige, med fokus på hållbara vägar till social ...
Läs mer

Hur får vi fler nyanlända i jobb?

24 april, 2017
Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle (SNS) bjuder in till seminarium 24 april, kl 10:00-11:30 om hur fler nyalända kan få arbete. I dag finns en rad olika subventioner och insatser som ska hjälpa nyanlända och andra utsatta grupper till arbete. Arbetsförmedlingen ...
Läs mer

Skolkommissionens slutbetänkande presenteras på SNS

21 april, 2017
Den 20 april överlämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Dagen efter presenterar kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterar. Hur kan skolan höja kunskapsresultat, öka likvärdigheten och förbättra kvaliteten i undervisningen? Dessa frågor ska Skolkommissionens svara ...
Läs mer

Beslutsunderlag för en hållbar framtid

5 april, 2017
Agenda 2030-delegationen bjuder in till en halvdagskonferens om styrning, med fokus på statliga utredningar. Hur får vi fram beslutsunderlag som på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling? Konferensen riktar sig till utredare, ledamöter i kommittéer, utredningssekreterare och experter i ...
Läs mer

Privatiseringar och kommunalisering – är det dags att vrida klockan tillbaka?

24 mars, 2017
Sverige har mer än de flesta andra länder genomfört privatiseringar av verksamhet som tidigare drivits i offentlig regi. I strävan efter effektivisering har också offentlig verksamhet anammat styrningsidéer inspirerade av näringslivet, så kallad new public management (NPM). Vad har dessa ...
Läs mer

Hur kan Finsam bidra till jämlika livsvillkor? Nationell konferens för finansiell samordning

21 mars, 2017
Nationell Finsamkonferens Malmö 21-22 mars 2017 Datum: 21 mars 2017 - 22 mars 2017 Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö 2017 års nationella konferens i Malmö 21-22 mars har fokus på jämlika livsvillkor. Hur Finsam kan bidra till ...
Läs mer

Politikens möjligheter att bidra till en bättre och mer jämlik hälsa

23 februari, 2017
I anslutning till den socialdemokratiska föreningen Bättra & Jämlik Hälsas (BoJH) årsmöte håller folkhälsominister Gabriel Wikström ett föredrag om politikens möjligheter att bidra till en bättre och jämlik hälsa, med särskilt fokus på psykisk hälsa. Mötet är reserverat för medlemmar i ...
Läs mer
Loading...