Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Blogg


Bloggen

 

I bloggen skriver kommissionens ledamöter och sekretariat om frågor som berör jämlik hälsa, samt tipsar om intressanta rapporter och analyser som berör uppdraget.

 

 

Ojämlikhet i hälsa – en gemensam europeisk utmaning

Torsdag den 12 oktober hade jag förmånen att medverka i en diskussion kring ojämlikhet i hälsa i Europa, arrangerat av Friederich Ebert Stiftung i Berlin (titeln för seminariet var: Arm und Krank: Soziale Ungleichheit und Gesundheit in Europa). EU-kommissionären för ...
Läs mer

Jämlik hälsa i Norden: om hur de växande hälsoklyftorna i Norden ska motarbetas

De nordiska länderna anses traditionellt som länder med hög levnadsstandard och små sociala och ekonomiska skillnader men faktum är att ojämlikheten i hälsa bland befolkningen ökar. Det finns en social ojämlikhet både i risken för att bli sjuk och i ...
Läs mer

Ny underlagsrapport om vikten av löpande bevakning av folkhälsa och ojämlikhet i hälsa

"Om det icke mätes, synes det ej" (Lord Kelvin, 1883) Svensk folkhälsorapportering - en tradition med gamla anor Sverige har sysslat med insamling av uppgifter om samtliga dödsfall i riket sedan 1700-talet. Den första folkräkningen genomfördes under frihetstiden, år 1749 ...
Läs mer

Mötesplats social hållbarhets webbinarium om jämlik hälsa

Den 14 september höll Mötesplats social hållbarhet ett direktsänt webbinarium om och med Kommissionen för jämlik hälsa och Socialdepartementet. Se Olle Lundberg presentera Kommissionens arbete och kansliråd Ullalena Haeggman om socialdepartmentets arbete med jämlik hälsa. Huvudsakligt fokus är hälsoskillnader mellan ...
Läs mer

Ny underlagsrapport om hälso- och sjukvårdens roll för en jämlik hälsa

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet för att minska sociala skillnader i hälsa - men bidrar i dag till att förstärka dem! Att Sverige, ett av de länder som har bäst utvecklat välfärdssystem, har stora och ökande ...
Läs mer

Regeringen har skickat Kommissionens slutbetänkande på remiss

Annika Strandhäll tog i juni emot slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47. Nu skickas kommissionens slutsatser på remiss ...
Läs mer

Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

I dag avslutas den Nordiska folkhälsokonferensen 2017 i Ålborg. Kommissionens ordförande Olle Lundberg deltog som keynote speaker och höll ett anförande med rubriken "Social inequality in health - how do we close the gap?" Se Olles presentation här. Samt presentationsbilder och en ...
Läs mer

Kommissionens utåtriktade arbete fortsätter under hösten

I våras beslutade regeringen att förlänga Kommissionens utåtriktade arbete till sista oktober 2017 (Dir 2017:17). Av tilläggsdirektiven framgår att vi särskilt ska verka för en fortsatt diskussion om allas engagemang och ansvar för att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna. Under hösten besöker ...
Läs mer

Ny underlagsrapport om betydelsen av psykosociala faktorer för en jämlik hälsa

Hopp och framtidstro, avgörande för jämlik hälsa Att även Sverige, som är ett av de länder som har bäst utvecklat välfärdssystem i världen, har påtagliga och ökande sociala skillnader i hälsa har förvånat flera internationella forskare. Sociala skillnader i hälsa ...
Läs mer

Kommissionens ledamöter i Almedalen 2-9 juli

Årets Almedalsvecka går av stapeln 2-9 juli. Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier under veckan. Måndag 3 juli Hur säkrar vi nyanlända barns hälsa? 09:10 - 09:50 S:t Hansgatan 21, arrangör: Barnombudsmannen, Ing-Marie Wieselgren medverkar Hur kan vi tillsammans agera ...
Läs mer

Utanförskap, hälsa och en effektiv resursanvändning

I Kommissionens direktiv anges att det bör presenteras förslag på finansieringsmodeller som kan bidra till minskad omfattning av förebyggbara hälsoproblem och som främjar ett effektivt resursutnyttjande över tid och mellan sektorer och huvudmän. Detta anknyter till sociala investeringar, vilka diskuterats ...
Läs mer

Lyssna på Olle Lundberg i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna? Just det söker Björn och Jonas från Roche svar på i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården. I ...
Läs mer

Ny underlagsrapport visar att fysiskt belastande arbete och kemisk exponering är de faktorer som mest bidrar till ojämlikhet i arbetsrelaterad hälsa

Risker i arbetsmiljön orsakar betydande ohälsa och kostnader för den enskilde och för samhället. Klyftan mellan det vi vet att vi borde göra och det som görs vad gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö är betydande. Det framgår av en underlagsrapport Arbetsmiljö ...
Läs mer

Se pressträffen med statsråden Strandhäll och Andersson samt ordförande Lundberg

Kommissionen för jämlik hälsa överlämnade sitt slutbetänkande till finansminister Magdalena Andersson och Annika Strandhäll, ansvarig minister för folkhälso- och sjukvårdsfrågor. Pressträffen webbsändes från Familjehuset i Rinkeby. Ladda ned betänkandet här ...
Läs mer

Kommissionen överlämnar sitt slutbetänkande

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) ...
Läs mer

Imorgon överlämnar vi vårt slutbetänkande till Annika Strandhäll och Magdalena Andersson

Kommissionens ordförande Olle Lundberg överlämnar slutbetänkandet till folkhälsominister Annika Strandhäll och finansminister Magdalena Andersson kl. 08.00 fredag den 2 juni i samband med en pressträff på Familjehuset i Rinkeby som även sänds live på regeringen.se Journalister är varmt välkomna till pressträffen Föranmälan ...
Läs mer

Inriktningen på arbetet för en mer jämlik hälsa

Grunden, processen och inriktningen på arbetet för en mer jämlik hälsa Vi har nu efter en tids väldigt intensivt arbete levererat vårt slutbetänkande till trycket. Som vanligt önskar man att det funnits tid att göra mer, men vi är alla ...
Läs mer

Att skapa mer likvärdiga villkor och möjligheter är avgörande för en jämlik hälsa

Foto: Henrik Garlöv, kungahuset.se En tanke som utkristalliserats allt tydligare under arbetet med vårt slutbetänkande är att den breda ansats som vårt arbete representerar måste motsvaras av åtgärder i stort såväl som smått över hela denna bredd. I synnerhet i ...
Läs mer

Tydliga samband mellan exponering för vissa kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns ett flertal kända individuella riskfaktorer (ålder, ärftlighet, rökning, diabetes m m), men också tydliga skillnader mellan grupper med t ex olika utbildningsnivå. Arbetsvillkor och arbetsmiljö är faktorer som tydligt skiljer mellan ...
Läs mer

Hur ojämlikt är Sverige? Ny underlagsrapport om sociala skillnader i dödsrisker

Sociala skillnader i dödsrisker: Utvecklingen över tid och skillnader mellan åldersgrupper och regioner I Kommissionens direktiv konstateras att de socioekonomiska skillnaderna i hälsa har ökat samtidigt som den förväntade livslängden har ökat för hela befolkningen i genomsnitt. Detta konstaterande grundas bl.a ...
Läs mer

Örebro län inrättar Kommission för jämlik hälsa

Kraftsamling i Örebro län för jämlik hälsa I juni 2015 gav regionfullmäktige klartecken att inleda arbetet med en kommission för jämlik hälsa i Örebro län. Arbetet utgår från Fokusberedningen för folkhälsa som rapporterar direkt till Regionstyrelsen. Samtliga ordinarie ledamöter är kommissionärer, totalt ...
Läs mer

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner

I går (tisdag 31/1) överlämnade Kommissionen delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) till regeringen. En central del av beredningsunderlaget, som ligger till grund för den analys av styrningen och uppföljningen av ...
Läs mer

Kommissionen överlämnar sitt andra delbetänkande till Gabriel Wikström

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår utvecklat folkhälsopolitiskt ramverk Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) till folkhälsominister Gabriel Wikström. Folkhälsan i Sverige är god, ...
Läs mer

Demografi och jämlik hälsa

Sveriges befolkning växer och på fredag (20/1) beräknar demograferna på SCB att vi passerar 10-miljonersstrecket. Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare varannan minut. SCB har fört befolkningsstatistik sedan 1749. Då bodde det 1 764 724 ...
Läs mer

Att motverka hälsoklyftorna – en moralisk skyldighet

I oktober arrangerade SNS (Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle) ett seminarium för att diskutera hur hälsoklyftorna kan minska, med anledning av Kommissionens delbetänkande (SOU 2016:55). Se webbinspelning.  Svenska läkaresällskapets tidning Vård & Hälsa fick i samband med seminariet en pratstund med ...
Läs mer