Webbinspelning av temaseminarium – Det handlar om jämlik hälsa!

Webbinspelning av temaseminarium – Det handlar om jämlik hälsa!


Mötesplats social hållbarhet – Det handlar om jämlik hälsa

Den 5 december 2016 arrangerade Mötesplats social hållbarhet seminariet ”Från kunskap till handling – Det handlar om jämlik hälsa ”. Seminariets huvudfokus var framgångsfaktorer för jämlik hälsa från nationell till regional och lokal nivå. Kommissionens ordförande Olle Lundberg deltog med en presentation ”Det handlar om jämlik hälsa” och Folkhälsomyndighetens GD Johan Carlsson ”Vägen mot genomfröandet av Agenda 2030 i Sverige”.

Se seminariet i sin helhet på SKL:s webbplats.

Kategorier