Regeringen tar ytterligare steg för jämlik hälsa och ökat psykiskt välbefinnande

Regeringen tar ytterligare steg för jämlik hälsa och ökat psykiskt välbefinnande


Under torsdagen gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över faktorer som påverkar jämlik psykisk hälsa.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa och Kommissionen för jämlik hälsa. Syftet är att minska hälsoklyftorna inom området psykisk hälsa.

– Risken att drabbas av psykisk ohälsa är dubbelt så stor för barn i socioekonomiskt utsatta grupper än för barn i andra grupper. Det är bara ett exempel på hur ojämlika livsförutsättningar kan påverka den psykiska hälsan. För att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation ger vi nu det här uppdraget till Folkhälsomyndigheten, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Med utgångspunkt i kunskapssammanställningen ska Folkhälsomyndigheten också sprida sina slutsatser till myndigheter, kommuner, landsting och andra relevanta aktörer.

För uppdraget får Folkhälsomyndigheten använda 1 500 000 kr år 2016 och 3 000 000 årligen 2017-2018.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Kategorier