Positivt trendbrott i PISA-resultaten men ökad ojämlikhet

Positivt trendbrott i PISA-resultaten men ökad ojämlikhet


PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Mellan den första PISA-studien år 2000 och den förra studien 2012 hade Sverige den största resultatförsämringen av alla länder. I PISA 2015 har den trenden brutits och nu är resultaten tillbaka på samma nivå som 2009.

Familjebakgrunden har fått ökad betydelse för resultaten

I PISA mäts likvärdighet med sju likvärdighetsindikatorer. Jämfört med PISA 2006 har fem av dessa försämrats och ingen förbättrats. Till exempel har elevens familjebakgrund fått ökad betydelse för resultaten i naturvetenskap. När PISA-undersökningarna började år 2000 var Sverige ett av de länder som hade bäst likvärdighet. Idag ligger Sverige på en genomsnittlig OECD-nivå. Det här förklaras i rapporten delvis med den stora flyktinginvandringen till Sverige. Men den mätningen gjordes under våren 2015, alltså innan den största flyktinginvandringvågen.

Även gapet mellan de högst presterande eleverna och de lägst presterande eleverna ökar och ligger över genomsnittet inom OECD.

Allt fler elever går i privata friskolor. Inom naturvetenskap presterar eleverna på friskolor högre men när man räknar in de socioekonomiska aspekterna får elever i kommunala skolor högre resultat. Så ser det ut även inom andra OECD-länder.

PISA 2015: 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matemtik

Kategorier