Örebro län inrättar Kommission för jämlik hälsa

Örebro län inrättar Kommission för jämlik hälsa


Kraftsamling i Örebro län för jämlik hälsa

I juni 2015 gav regionfullmäktige klartecken att inleda arbetet med en kommission för jämlik hälsa i Örebro län. Arbetet utgår från Fokusberedningen för folkhälsa som rapporterar direkt till Regionstyrelsen. Samtliga ordinarie ledamöter är kommissionärer, totalt åtta stycken. Arbetet bygger på ett livscykelperspektiv. Det finns tre arbetsgrupper; barn och unga, vuxna samt äldre.

Under vintern har vi genomfört fyra länsdelskonferenser. Vi började i Askersund, passerade Karlskoga och Lindesberg och landade i veckan på Rådhuset i Örebro. Under resan har vi träffat närmare 250 personer från kommuner, myndigheter, regionen och civilsamhället. Intresset att diskutera utmaningar och hitta lösningar på hur vi skall överbrygga hälsogapet har varit enormt.

Vi känner nu ett stort ansvar att ta hand om allt material. Under våren bearbetas alla inspel och vävs ihop med underlag som kommissionens arbetsgrupper tagit fram och presenterat under länsdialogerna. Samtidigt med detta pågår flera epidemiologiska undersökningar, vilket kommer att bidra till att fördjupa bilden av hälsa och ohälsa i vårt län.

I juni kommer vi att lämna ut ett underlag för remiss. Samtidigt får vi besök av den Nationella kommissionen för jämlik hälsa. Det innebär att vi kan inleda sommaren med inspiration för nya utmaningar och insatser i vårt län.

* Detta är ett gästinlägg av Anna Swift-Johannison och Katrin Larsson, Region Örebro län. Katrin ingår även som ledamot i den Nationella Kommissionens referensgrupp för kommuner, landsting och regioner.

Kategorier