Demografi och jämlik hälsa

Demografi och jämlik hälsa


Sveriges befolkning växer och på fredag (20/1) beräknar demograferna på SCB att vi passerar 10-miljonersstrecket. Just nu växer den svenska befolkningen med i genomsnitt en ny invånare varannan minut. SCB har fört befolkningsstatistik sedan 1749. Då bodde det 1 764 724 i Sverige.

Demografi betyder ungefär befolkningslära, dvs den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt förändringarnav befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser. Demografin är starkt tvärvetenskaplig och har mycket gemensamt med medicinska, biologiska, samhällsvetenskapliga och historiska ämnen.

Vid SCB finns en lång tradition av publicering av demografisk statistik och analys. I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Demografi och jämlik hälsa

Den befolkningsstatistik som SCB ansvarar för är en avgörande pusselbit för att vi ska kunna följa och reagera på ojämlikhet i hälsa. Uppgifter om födslar och dödsfall, om befolkningens sammansättning och åldersfördelning är centrala uppgifter i sig, men blir helt avgörande då de kombineras med uppgifter om exempelvis utbildning eller inkomst. Då blir det nämligen möjligt att se att de stora individuella variationer som finns i livslängd samexisterar med en betydande systematiska ojämlikhet.

I Kommissionens första delbetänkande (SOU 2016:55) visas detta tydligt i Figur 2.5 och 2.6, och i Tabell 2.1. Inom varje utbildningsgrupp finns en stor variation i ålder vid död. Samtidigt skiljer sig både denna spridning liksom medelvärdet systematiskt åt mellan utbildningsgrupperna. Ju högre utbildning desto längre liv i genomsnitt, men också mindre av individuell variation kring detta medelvärde. Denna statistik hade varit omöjlig utan den mer än 250-åriga statistiktradition som SCB förvaltar och utvecklar!

I detta sammanhang vill vi passa på att tipsa om ett par nyligen publicerade läsvärda rapporter och artiklar:

Livslängden i Sverige 2011-2015

Gift lever längre

Föräldrars bakgrund har betydelse för barns arbete

Kategorier